Monseñor Barrio presidiu hoxe a Misa Crismal, animando aos sacerdotes para estar presentes no medio da xente

Na festa de Xesucristo, Sumo e Eterno Sacerdote, o arcebispo compostelán, monseñor Julián Barrio, presidiu a Misa Crismal que non se puido celebrar no seu día polas consecuencias derivadas da pandemia do Covid 9 e a imposición do estado de alarma. Nunha cerimonia celebrada hoxe na Igrexa de Santa María Salomé, unicamente coa presenza do bispo auxiliar, monseñor Jesús Fernández González e de vigairos e arciprestes, o arcebispo bendixo os santos óleos e consagrou o Santo Crisma. Na súa homilía, monseñor Barrio dixo que “Cristo nos quere presentes no medio da xente curando os corazóns feridos e dando consolo aos aflixidos para cambiar o seu espírito abatido”. O arcebispo explicou, ademais, que “o Espírito Santo hanos ungido para ungir á nosa xente na cidade, na vila ou na aldea, como mediadores con Jesús entre Deus e os homes, ofrecendo nosa propia fraxilidade coa de todo o pobo de Deus, para comprender a riqueza da esperanza á que fomos chamados. A persoa ungida está expropiada de si mesma en función dun servizo, poñéndose ao dispor de alguén que é maior que ela”.

Monseñor Barrio comentou, tamén, que “non permitamos que o activismo atrofie nosa alma: Ser sacerdote é ser amigo do Señor que nos compromete cada mañá con toda a súa novidade, pasando por momentos duros como El: “A miña alma está triste ata a morte”. No noso desalento é momento de orar con máis intensidade e en adoración silenciosa. “Velade e orade para non caer en tentación, pois o espírito está pronto pero a carne é débil”. Toda actividade pastoral perde eficacia se non brota dunha profunda e íntima comuñón con Cristo”, sinalou.

“Ninguén”, engadiu o arcebispo compostelán, “está tan preto do seu Señor como quen lle serve. Neste sentido, “servir” significa proximidade, require familiaridade e conleva obediencia. Neste espírito renovamos as promesas sacerdotais coma expresión dá nosa vontade de percorrer ou camiño dá santidade”.

Como se sabe, a Misa Crismal é unha cerimonia litúrxica na que se consagran o Santo Crisma e os Santos Óleos. Co Santo Crisma consagrado polo Bispo nesta Eucaristía se ungen os recentemente bautizados, faise a unción aos que se confirman e se ungen as mans dos presbíteros na súa ordenación sacerdotal, a cabeza dos Bispos na súa ordenación episcopal e as igrexas e os altares na súa dedicación. Pola súa banda, co Óleo dos catecúmenos, estes prepáranse e dispoñen ao Bautismo, mentres que co Óleo dos enfermos, estes reciben o alivio na súa debilidade. A palabra crisma provén de latín “chrisma”, que significa unción.

Versión en castelán