Monseñor Barrio lembra que a misión é unha chamada para todos os bautizados, unha “gran tarefa transversal”

  • O arcebispo clausura as XX Xornadas de Teoloxía do ITC dedicadas ao mes misioneiro extraordinario convocado polo papa Francisco
  • Conferencias de José María Calderón Castro, director nacional de Obras Misionales Pontificias en España e a misioneira e escritora María Ángeles Martínez

O arcebispo de Santiago clausurou hoxe as XX Xornadas de Teoloxía organizadas polo Instituto Teolóxico Compostelán (ITC) dedicadas este ano ao mes misioneiro extraordinario, outubro, convocado polo papa Francisco. Monseñor Barrio sinalou que a Iglesia “segue necesitando homes e mulleres que, en virtude do seu bautismo, respondan xenerosamente á chamada para saír da súa propia casa, a súa propia familia, a súa propia patria, a súa propia lingua, a súa propia Igrexa local”, coa misión de chamar á conversión, bautizar e ofrecer a salvación cristiá no respecto da liberdade persoal de cada un, en diálogo coas culturas e as relixións dos pobos onde son enviados. O arcebispo compostelán engadiu que “en ningún lugar a misión que Jesús deunos está limitada a especialistas, publicistas profesionais, teólogos, clérigos ou membros de comunidades relixiosas. Ser misioneiro é a misión de Cristo para todos os bautizados. A misión non se limita a certos países («non cristiáns»), culturas e / ou relixións. A misión é en calquera momento, en calquera lugar. É a gran tarefa transversal a miúdo esquecida de todos os cristiáns en todos os países e culturas”. Na xornada de hoxe interviñeron, ademais, José María Calderón Castro, director nacional de Obras Misionales Pontificias en España e a misioneira e escritora María Ángeles Martínez.

“Necesitamos converternos ao gozo do evanxeo”, manifestou monseñor Barrio na súa intervención de peche das xornadas, “para guiar a outros a Jesús. Cando nos adaptamos a pensar, actuar e sentirnos nunha corrente humanista xeneral, debemos facer un esforzo decidido, para ‑como di o papa Bieito XVI‑ romper coa “mundanalidad do mundo”.

Para o arcebispo compostelán, “só como “persoas novas”, cheas do espírito, temos un perfil misioneiro. Indubidablemente debemos contar con que a partida desexada na fe non é sempre unha historia de éxito. Con todo, no testemuño fiel e alegre de Jesús, o sufrimento e a resistencia tamén irradian unha beleza que tarde ou cedo se volve frutífera. Para iso, contamos coa ferramenta da oración, na súa modalidade da “intercesión”, explicou.

“A misión”, dixo o arcebispo, “é unha tarefa ineludible”, en alusión ao expresado polo pontífice na convocatoria cando afirma que todo bautizado “é unha misión en si mesmo”. Monseñor Barrio lembrou que Santa Teresita de Lisieux, a patroa das misións, “nunca saíu do seu convento” e que a súa vida confirmou a primacía da graza e o amor de Deus, no seguimento de Jesús, para anunciar a Boa Noticia.

Unha tarefa de toda a Igrexa

O director de Obras Nacionais Pontificas, José María Calderón, aludiu no seu relatorio á necesidade de cada bautizado de converterse persoal, pastoral e eclesialmente ás necesidades da evangelización no momento actual. Para el, a misión ad xentes é o paradigma de toda acción eclesial, tanto para a vida persoal de cada crente como para a Igrexa universal. Ademais destacou que as igrexas particulares han de saír das súas rutinas e actuar con espírito misioneiro desde os sacerdotes aos laicos, convertendo ás parroquias en centros evanxelizadores.

José María Calderón indicou, igualmente, que a misión ad xentes tamén ha de ser guía para a vida consagrada e para a actividade das asociacións e os movementos.

Pola súa banda, a escritora e misioneira María Ángeles Martínez, asegurou que na espiritualidade da misión a centralidade é o misterio da adhesión a Jesús de Nazaret. De aí xorde esa vocación ao discipulado radical para predicar e construír o Reino de Deus. María Ángeles Martínez destacou, á vez, o papel desempeñado polas mulleres na misión, cheas de sabedoría e “tecedoras de esperanza profética”. E lembrou que na Igrexa de hoxe “é a hora da muller”, seguindo o exemplo de María para ser conscientes da “súa maioría de idade”.

Versión en castelán