Monseñor Barrio resalta o papel das persoas consagradas contemplativas na vida da Igrexa

  • Carta Pastoral do arcebispo con motivo da Xornada “Prol orantibus”

No calendario litúrxico deste ano -afectados pola crise do coronavirus e as súas consecuencias- a Iglesia celebra a solemnidade da Santísima Trindade este próximo domingo 7 de xuño. É a festividade escollida para a Jornada Prol orantibus. Baixo o lema, Con María no corazón da Iglesia, a xornada dedícase ás persoas consagradas contemplativas. Con este motivo, o arcebispo de Santiago de Compostela agradece a Deus esta forma de consagración que necesita a Iglesia, a través dunha Carta Pastoral.

Nela, monseñor Julián Barrio indica que “se se volve a mirada ao Concilio Vaticano II, “compás para a Igrexa do século XXI”, advertimos que entre os moitos cambios experimentados en todo o que se refire á vida consagrada propiciados polo Concilio, esta pasou a ser como expresión privilexiada da dimensión carismática, coesencial da Igrexa”.

Na mesma carta, o arcebispo compostelán sinala que “a vida consagrada é considerada un don do Pai á Igrexa por medio do Espírito; xa non é soamente unha realidade “na” Iglesia, senón un elemento seu esencial”. Monseñor Julián Barrio sinala, ademais, que “non é un estado intermedio entre a condición clerical e laical, senón que provén dunha e outra, sendo un don divino que a Iglesia acolle e manteno con fidelidade. É unha realidade que implica a toda a Igrexa. No contexto do plurifacetismo que constitúe a Iglesia, ordénanse “” e atopan o seu sentido os carismas, tamén dos contemplativos, sendo como “son facetas integradas no corpo da Iglesia, atraída cara a ese centro que é Cristo”.

 

Versión en castelán