Nota do Excmo. Cabildo da SAMI Catedral de Santiago de Compostela, sobre o abrazo ao Apóstolo Santiago

Seguindo a normativa da Consellería de Sanidade e a Nota dos bispos de Galicia, poderase seguir subindo ao Camarín de Santiago. Pero só se poderá facer algún signo de reverencia á Sacra Imaxe para evitar calquera perigo de contaxio.

Agradecemos aos fieis e devotos a súa axuda e comprensión para que se faga coa debida orde.

Versión en castelán