Numerosas actividades con motivo da Campaña de Persoas sen Hogar

  • O día central será o 27 de outubro baixo o lema: “Pon cara ao sinhogarismo,¡dei basta!”
  • O obxectivo é que toda persoa viva con dignidade

A Campaña Persoas sen Hogar de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela a nivel diocesano contempla un amplo programa de actividades que se van a desenvolver a semana do 21 ao 27 de outubro, sendo este último día o central. Os actos programados inclúen reunións; talleres; xornadas técnicas para axentes de Cáritas; participación con persoas usuarias; un concerto musical; actuacións e flash move na rúa para presentar publicamente o manifesto; unha conferencia; presentación dun libro; a visita institucional ao Centro Vieiro, e a xornada de sensibilización en todos os centros diocesanos.

A xornada central da Campaña de Persoas sen Hogar terá lugar o día 27, celebrándose nesta data por primeira vez despois que durante máis de cuarto de século desenvolvésese no mes de novembro. Deste xeito péchase un ciclo de tres anos que tivo como eixos a dignidade (2016), os dereitos (2017), e a posibilidade real de acabar co sinhogarismo (2018). Con iso interpelouse á sociedade para dicir que basta de vulneracións de dereitos, de invisibilidade, de sufrimento, de vivir na rúa de inseguridade, de agresións, de non poder acceder a unha vivenda… de non ter fogar.

O eixo da Campaña será “Ponlle Cara”,buscando poñerlle cara ao sinhogarismo para dicir que basta e que ninguén sen fogar é posible. Insístese en que cando se pon cara ás persoas sen fogar tómase conciencia da súa identidade. Faise fincapé en que a prevención do sinhogarismo consiste esencialmente en anticiparse á perda do fogar e ás situacións de rúa. O obxectivo último é que toda persoa viva con dignidade, nun fogar propio, permanente e en paz.

Actividades

Para a Campaña de Persoas sen Hogar, dispúxose un amplo programa de actividades:

Día 23 ás 19 horas no Hogar Santa Margarita da Coruña, conferencia de Fernando Vidal sobre “Novas perspectivas do sinhogarismo”

Día 24, ás 12 horas no comedor social de Cáritas Interparroquial de Arousa acto público de lectura do Manifesto de Campaña

Día 24, ás 20 horas na librería San Pablo de Santiago presentación do libro “Nunca sabes onde lévache a vida”, de Michael Künstler

Día25 ás 20 horas na igrexa de San Agustín de Santiago concerto do grupo “Se Vis Me Canere”

Día 26, ás 13 horas visita o centro Vieiro o arcebispo de Santiago

Día 27, xornada de pertas abertas e de sensibilización sobre Persoas sen Hogar

Propostas

Entre as propostas que se presentan na Campaña sei incide en que estas deben de ir destinadas a anticiparse á perda do fogar e das situacións de rúa. Por iso é polo que incidan de maneira fundamental nas numerosas situacións da perda da vivenda, á necesidade de contar con protocolos de actuación destinados a previr situacións de exclusión residencial, e un sistema que garanta os ingresos mínimos e suficientes.

Son propostas que van destinada á cidadanía , ás entidades sociais , aos medios de comunicación, e ás administracións públicas Iniciativas que buscan que se poñan en marcha programas e intervencións “que reforcen os recursos con que contan as persoas en situación de vulnerabilidade” .Insistindo en que se trata de persoas concretas con rostros , nomes e apelidos, “ debemos mirar o sinhogarismo de fronte visibilizando poñerlle cara”, sinálase no manifesto xeneral da campaña.

Accións

Incídese en que a sensibilización xoga un papel fundamental para poñerlle cara buscando sempre esa mirada de dignidade e os dereitos humanos que

“débennos mover e conmover”.

Coa denuncia reflíctese con forza no modelo socioeconómico actual “xerador de descartes e expulsións”, que ten o seu maior impacto naquelas persoas en situación de maior vulnerabilidade e exclusión, as persoas sinhogar.

As ferramentas para a animación e sensibilización débense facer chegar a todos os sectores para que así poidan profundar nas persoas en situación de sen fogar.

En Cáritas trabállase desde a prevención con políticas e accións que brinden a garantía de ingresos e protexan ás persoas vulnerables nas situacións de perda de vivenda, desde a convicción de que Ninguén sen Hoghar é posible. Se parte da base de que as situacións de desigualdade e exclusión non son inevitables e pódense combater desde centro da sociedade, poñendo ás persoas no centro

Versión en castelán