Programa pastoral diocesano ante a emerxencia do COVID-19

As CHAGAS DO RESUCITADO: LUMINARIAS DE ESPERANZA
(Papa Francisco)

Programa pastoral diocesano ante a emerxencia do COVID-19

PRESENTACIÓN

A situación pandémica que sufrimos énchenos de dor, medo, desconfianza, incerteza… pero, ao contemplar as chagas do Resucitado –como di o Papa Francisco na súa Mensaxe para a Pascua 2020- sentimos reconfortados. El que nos prometeu estar connosco todos os días ata o final dos tempos vive e acompáñanos sobre todo nestes momentos de cruz e de resurrección (cf. Mt 28, 20).

O coronavirus cambiou o noso modo de vida e tamén a nosa acción pastoral. Esta situación nova, presentada no contexto dunha renovación pastoral e nas portas dun novo Ano Santo Compostelán, motivou á Vigairía de Pastoral, aos Vigairos episcopais, ao Colexio de Arciprestes e ao Colexio de Delegados a deixarse interpelar pola realidade contemplada á luz do Evanxeo e do Maxisterio eclesial e a exporse unha serie de propostas programáticas de fronte ao futuro.

Todo comezou cunha enquisa na que se preguntaba sobre o impacto da situación pandémica na sociedade en xeral, nos sacerdotes e na acción evanxelizadora; tamén sobre posibles respostas pastorais á mesma. A partir de aí, a Vigairía de Pastoral elaborou un documento que integraba as respostas dadas e encadrábaas dentro dun marco conceptual de renovación pastoral e de proxección cara ao Ano Santo Compostelán 2021. Unha vez presentado en senllas vídeo-conferencias, recibiu distintas achegas. Varias delas coincidían na oportunidade de elaborar dous programas de acción, un a curto prazo que abarcase ata o mes de setembro e outro a medio que chegase ata o final do Ano Santo. Así se fixo.

O que aquí se presenta é o programa a curto prazo que, comezando na actual fase 0, proxectarase ata o mes de setembro. Contén unha serie minuciosa de normas prácticas cuxo obxectivo é lograr a maior seguridade sanitaria para as persoas que interveñan nas distintas actividades pastorais da nosa Igrexa diocesana. Pero non queda aí, expón tamén outros obxectivos e actividades que han de marcar o rumbo pastoral dos próximos e decisivos meses: manter e mesmo mellorar a proximidade afectiva e espiritual aos fieis, fortalecer a confianza nos protocolos que se van a poñer en marcha, recuperar a vida comunitaria presencial, na medida do permitido polas autoridades sanitarias, nos distintos ámbitos pastorais: o culto, a catequese e a formación, Cáritas, a escoita… E, en fin, motivar espiritual e pastoralmente o próximo Ano Santo Compostelán 2021.

Agradecemos ao Señor que nos acompaña no camiño, consólanos, orienta e alimenta, especialmente a través de tantos e tantas testemuñas da súa resurrección. E, en fin, agradecemos a aqueles que colaboraron nesta reflexión e nestas propostas. Tanto “o roteiro”, como o camiño para percorrer, poñémolos nas mans do Señor e encomendámolos á intercesión de María, saúde dos enfermos, do Apóstolo Santiago, e de San Roque.

+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago e Vigairo de Pastoral

 

Versión en castelán