Publicacións

É autor do libro “Vivir de la eucaristía: Las Celebraciones Dominicales en Ausencia de Presbítero” (PPC, Madrid 2012).

Tamén escribiu e publicou artigos relacionados coa filosofía, a pastoral e a espiritualidade sacerdotal.