Publicado o Plan Pastoral Diocesano 2018-2019

O arcebispado de Santiago publica o Plan Pastoral Diocesano 2018-2019. É un documento que busca promover unha celebración da fe consciente, comunitaria e activa, unha piedade popular evangélica e unha oración fervente no contexto dunha Igrexa comuñón. É o segundo ano dun Plan xeral que abarca ata 2020 e que neste curso leva por título “Sentándose á mesa con eles” (Lc 24,30), extraído da pasaxe dos discípulos de Emaús.

Neste plan pastoral, o arcebispo de Santiago, mons. Julián Barrio, e o seu auxiliar, mons. Jesús Fernández, propoñen unha serie de accións que facilitarán o sempre inacabable proceso da conversión aos valores do Reino de Deus. Entre esas accións figura celebrar dignamente os sacramentos e preparar ás persoas que os celebran. Neste sentido, proponse ofrecer catequese aos fieis para que comprendan o sentido das celebracións, dos seus ritos, xestos e expresións. Tamén se recomenda facilitar a celebración da Penitencia fixando horarios e contando coa dispoñibilidade dos presbíteros. En canto ao matrimonio, quérese destacar o seu carácter relixioso e impartir os tres modelos de catequese  familiar propostos pola Comisión diocesana: o Itinerario de noivos, as Catequeses prematrimoniales, e o Acompañamento de matrimonios novos.

O plan pastoral fai fincapé no carácter comunitario que teñen os sacramentos e o protagonismo de Xesucristo e da súa Igrexa, sen os cales non se entenden. A súa celebración ha de corresponderse coa súa importancia. Por iso é polo que o Plan Pastoral incida na necesidade de preparalas do modo máis digno posible, coidando as homilías, os espazos celebrativos, as moniciones, cantos… É importante que toda a comunidade participe dun modo activo de acordo cos ministerios e funcións propias de cada un dos seus membros.

Tamén se anima a crear equipos de animación litúrxica.

O Plan Pastoral anima a apreciar as manifestacións da piedade popular: exercicios piadosos, festas e romarías… e a purificarlas de todo aquilo que soe a maxia ou superstición. Pídese evitar as misas encadeadas, incompletas, sen homilía ou sen ambiente de recollemento. Trátase de destacar o sentido penitencial de toda peregrinación e subliñar a preeminencia da liturxia, etc.

A oración é un dos alicerces do cristián. Por iso o Plan Pastoral urxe a motivar e iniciar no diálogo con Deus, a través de talleres, creando grupos de oración…

Por último, o Plan quere promover a comuñón e a corresponsabilidade na Igrexa. Para iso fai un chamamento a participar nas celebracións diocesanas máis importantes: Asembleas, xornadas dos sectores en que se colabora, etc, a colaborar na celebración do Día da Igrexa diocesana con algún xesto especial e colaborar na elaboración e posta en práctica dos Programas pastorais.

Versión en castelán