Solemnidade de Santiago Apóstolo 2019

Do 15 ao 23 de xullo

Novena do Apóstolo Santiago.

Na igrexa de San Francisco, ás 20:00 h.

Predican:

15, 16 e 17 de xullo: Ilmo. Sr. Don José Antonio Seoane Ares, Vigairo Episcopal Territorial de Santiago.

18, 19 e 20 de xullo: P. Miguel da Mata Merayo, OFM. Gardián da Fraternidade de Santiago.

21, 22 e 23 de xullo: Excmo. Sr. Don Jesús Fernández González, Bispo Auxiliar de Santiago de Compostela.

 

24 de xullo

Vésperas Solemnes.

Na igrexa de San Martiño Pinario, ás 20:00 h.

 

25 de xullo

Misa  Pontifical e Ofrenda Nacional.

Na igrexa de San Martiño Pinario, ás 10:30 h.

 

Versión en castelán