http://www.archicompostela.es/solemnidad-del-apostol-santiago-2020

Entre o xoves 16 de xullo e o venres 24 de xullo, ás 19:30 h, celebrarase a tradicional Novena ao Apóstolo Santiago. Será na Catedral, no altar provisional, e con aforo limitado. Celebrarán os seguintes cóengos da Catedral:

Xoves 16: M. I. Mons. Domato Búa

Venres 17: M. I. Sr. Lorenzo Santos

Sábado 18: M. I. Sr. Fernández Lago

Domingo 19: M. I. Sr. Fernández Lago

Luns 20: M. I. Sr. Temperán Villaverde

Martes 21: M. I. Sr. Temperán Villaverde

Mércores 22: M. I. Sr. Otero Outes

Xoves 23: M. I. Sr. Otero Outes

Venres 24: Ilmo. Sr. Pérez López

O 25 de xullo, Solemnidade do Apóstolo Santiago, ás 10:30 h terá lugar a Misa Solemne e Ofrenda Nacional, na igrexa de San Martiño Pinario, presidida polo Arcebispo de Santiago, Mons. Julián Barrio.

O mesmo día 25 haberá misas na Catedral, ás 12:00h, 18:00h e 19:30h

Versión en castelán