Tarefas extradiocesanas

Pertence ao Equipo de Asesores de Vigairos Xerais e de Pastoral da Comisión Episcopal de Pastoral.

Tamén imparte Retiros, Exercicios espirituais e Charlas na Formación permanente do Clero de distintas dioceses españolas.