Títulos académicos

– Licenciado en Teoloxía pola Universidade Pontificia de Salamanca (1971)

– Doutor en Historia da Igrexa pola Universidade Pontificia Gregoriana de Roma (1976)

– Licenciado en Filosofía e Letras, Sección de Xeografía e Historia, pola Universidade de Oviedo (1979).