Vicaría Xeral

Vicario Xeral – Vicario de Pastoral
Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Jesús Fernández González
Vicario Xeral – Moderador de Curia
Mons. D. Víctor Benedicto Maroño Pena